Temecula

חנות קטנה ויפה עם חדר פישאלים של דרמלאקטיב ועגלה של וינה וורה .
 שניהם באותו מול – מול פתוח עם אווירה מאד טובה ותיירות כל הזמן
 נחשב למול חזק מאוד במרכז של סאן דייגו.

טופס למעסיקים

דילוג לתוכן